Máy xúc đào liên hợp JCB 2DX – Cỗ máy tối đa hóa sản lượng

Máy xúc đào liên hợp JCB 2DX

Máy xúc đào liên hợp bao gồm 2 chức năng chính là xúc lật và đào, với thiết kế gầu xúc lật phía trước và gầu đào phía sau nhằm mang đến tính ứng dụng cho đa dạng công việc và tiết kiệm chi phí. Trong đó Máy xúc đào liên hợp JCB 2DX là…